معرفی و توضیحات:


این محصول وارداتی بوده و پارچه ی لطیفی دارد. مناسب سایز 32 تا 38 هست و اورسایز نیست.